Projektowanie sieci komputerowych

Projektowanie sieci komputerowych powinno stanowić kompleksowy i przemyślany plan. Cel, zakres oraz założenia, w tym oczywiście parametry techniczne np. czy zostanie wykorzystany światłowód- wszystkie te informacje są niezbędne, by móc prawidłowo zaplanować sprawną i efektywną sieć. Kolejne kwestie w projektowaniu dotyczą również stworzenia planu adresacji sieci oraz protokołów. Także rozmieszczenie serwerów sieciowych wpływa na stopień skalowalności oraz przyszłego działania całej konfiguracji. Ponadto należy zadbać o bezpieczeństwo struktury (czyli odpowiednie oprogramowanie i zapory firewall blokujące dostęp niepożądanym użytkownikom), system jej konfiguracji oraz wybór sposobu, z którego pomocą będzie przeprowadzane zarządzanie całym systemem. Następny punkt to projekt fizyczny, czyli dobór odpowiedniego sprzętu. Jedną z najlepszych technologii, jaką stosuje się w nowoczesnych sieciach komputerowych jest internet światłowodowy. Cała instalacja musi opierać się na pewnym medium, którym mogą być miedziane kable ekranowane oraz nieekranowane, ale również wspomniany wyżej światłowód. Okablowanie pionowe, które znajduje się wewnątrz budynku jest bowiem niezbędne do zrealizowania połączeń między poszczególnymi punktami rozdzielczymi całego systemu. W przypadku takiego okablowania pionowego również stosuje się internet światłowodowy. Projekt fizyczny przewiduje także lokalizację przełączników, routera i serwerów cache zapewniających większą prędkość pobierania danych. Cały projekt powinien zamykać dokładny kosztorys uwzględniający ceny oprogramowań i sprzętu, który będzie odzwierciedleniem fizycznej koncepcji szkieletu wewnętrznej sieci obiektu.

Wróć
5145513851395140514651475143
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy