Rozpowszechnianie informacji za pomocą internetu

Internet jest bogatym źródłem informacji. Jego wykorzystanie w rozpowszechnianiu wszelkiego rodzaju komunikatów jest już na porządku dziennym dzięki sprawnemu, szybkiemu i docelowemu przekazowi. Wspomniana forma jest bowiem dostępna dla większości populacji świata. W Internecie publikacji podlegają wszystkie możliwe materiały tekstowe, graficzne i multimedialne. Prowadzi to do powstania na ogromną skalę netografii, która śmiało konkuruje ze źródłami w formie drukowanej, tradycyjnej. Skorzystanie z wersji elektronicznej przyczynia się ponadto do zwiększenia potencjalnego kręgu odbiorców. Możliwość wzbogacenia każdej publikacji w odnośniki i multimedia skutkuje również zwiększeniem interaktywnego kontaktu z czytelnikami. Formy takiego przekazu są bardzo różnorodne, mogą stanowić wpis na blogu, szanowanym serwisie informacyjnym, wypowiedź w formie dyskusji, jak także przekaz e-mail. Docenianym atutem tego rozwiązania jest również bardzo niski koszt publikacji, którego nie sposób porównać z opłatą za wysoki nakład w formie drukowanej. Internet można traktować jako swoiste medium informacji. Trzeba jednak mieć świadomość licznych przekłamań, które wpływają na późniejszą wiarygodność komunikatów. Warto zatem korzystać tylko z wiarygodnych, sprawdzonych i rzetelnych źródeł. W Polsce publikacja dzieł drukowanych w formie elektronicznej wciąż jest dopiero na początku swojej drogi. Pomijając niehonorowy proceder kopiowania wielu opracowań często w nierzetelny sposób, Internet wciąż może być pewnym medium solidnych i precyzyjnych informacji sygnowanych imieniem, nazwiskiem, czy stopniem naukowym.

Wróć
5137513851395140514151425143
preload image 1preload image 2preload image 3preload image 4preload image 5preload image 6preload image 7preload image 8preload image 9preload image 10preload image 11preload image 12preload image 13preload image 14preload image 15preload image 16preload image 17preload image 18preload image 19preload image 20preload image 21preload image 22preload image 23preload image 24preload image 25preload image 26preload image 27preload image 28preload image 29preload image 30preload image 31preload image 32preload image 33preload image 34preload image 35preload image 36preload image 37preload image 38preload image 39preload image 40preload image 41preload image 42preload image 43preload image 44preload image 45preload image 46preload image 47preload image 48preload image 49preload image 50preload image 51preload image 52preload image 53preload image 54preload image 55preload image 56preload image 57preload image 58preload image 59preload image 60preload image 61preload image 62preload Themeimage 0preload Themeimage 1preload Themeimage 2preload Themeimage 3preload Themeimage 4preload Themeimage 5preload Themeimage 6preload Themeimage 7preload Themeimage 8preload Themeimage 9preload Themeimage 10preload Themeimage 11preload Themeimage 12preload Themeimage 13preload Themeimage 14preload Themeimage 15preload Themeimage 16preload Themeimage 17preload Themeimage 18preload Themeimage 19preload Themeimage 20preload Themeimage 21preload Themeimage 22preload Themeimage 23preload Themeimage 24preload Themeimage 25preload Themeimage 26preload Themeimage 27preload Themeimage 28
Please confirm
No
Yes
Information
Ok
PreviousNextHide preview images
Close webpage preview
Loading preview ...
Upload photoUpload pdf
Loading preview ...
Preview of your uploaded imageCancel image upload
Preview Comment
Close comment preview

Brak komentarzy